Nei, jeg er ikke feminist

Jeg er for likestilling, men jeg er ikke feminist. Jeg er ikke for at kvinner skal få en stilling fremfor en mann, kun på grunn av kjønnet og likestilt kjønnsfordeling på arbeidsplassen. Jeg er ikke for at omskjæring av jenter har fått mer oppmerksomhet enn omskjæring av gutter – eller at det ikke er mer oppmerksomhet rundt sistnevnte nå som førstnevnte endelig (!) er ulovlig. Jeg er ikke for at enhver jente skal kunne skrike ut “me too!!” i enhver sammenheng hvor menn uskyldig har lagt an på en kvinne, mens det fremdeles er så tabulagt å snakke åpent om, eller anmelde forhold, rundt voldtekt og seksuell trakassering av gutter og menn. 

Jeg er uten tvil for likestilling. For meg blir det da helt feil å rope ut “Kvinner er fremtiden!” eller “Who run the world? Girls!”. Hvor i alle verdens dager er det likestilling? På hvilken måte kan det overhodet nærme seg å kalles det? I mine øyne blir det så fullstendig feil. 

En gang i tiden var feminismen ekstremt viktig. Å kjempe for kvinners rettigheter har utvilsomt vært en enormt stor debatt i mange år, og ikke minst gjelder dette fremdeles på verdensbasis. Det fantes en tid hvor kvinners plass var på kjøkkenet, og i alle fall ikke i regjeringen. Det fantes en tid hvor kvinner ikke kunne skilles fra ektemennene sine, men måtte finne seg i både vold og utroskap uten å kunne gjøre noe med det. Det er fremdeles slik, på verdensbasis, og det er så vanvittig viktige kamper å kjempe. I Norge er det ikke slik. Ikke nå lenger, så i stedet for å vende nesen innover og kjempe for at det skal være like mange kvinner som menn i ethvert yrke, ser jeg heller utover. Jeg støtter de sakene jeg mener er de viktigste, og kvinners rettigheter er definitivt blant det – men det er på verdensbasis. 

Det feminisme en gang i tiden var, er det jeg er i dag. For likestilling. Ikke den maktkampen det har blitt til i dag, med “Girls run the world”-opplegg, for helt ærlig; den “feminismen” er noe helt annet enn det i utgangspunktet var. Feminismen var og er ekstremt viktig, det handler ikke om å bevise oss selv som et sterkere kjønn – men et likestilt et. Da blir det fullstendig feil å kjempe for at kvinner skal ha like mange lederstillinger som menn, når det vi heller burde kjempe for er kompetanse til stilling. Det er det eneste riktige; ikke statistikk over kjønnene. Når sant skal sies, er jeg ganske sikker på at jeg er mer feminist enn det de som roper høyest om at de er det, er. Men, jeg vil for alt i verden ikke sammenlignes med dagens “feminister” likevel. Der hører jeg ikke hjemme. 

 

  1. Hei.
   Bare noen få punkter:
   Omskjæring av jenter er utrolig mye mer enn omkjæring av gutter. Jeg var heller ikke klar over det, men omkjæring av jenter innebærer at indre kjønnslepper, inkludert klitoris, skjæres bort. Dette betyr at det for jenta, i ALL FREMTID, det vil ikke gro skikkelig, vil være vondt å tisse, vondt å ha sex, vondt å ha mensen, og mye mer vondt å føde. Et av hovedpoenget med omkjæring er at kvinner ikke skal nyte å ha sex, fordi det er ikke ‘rent’, slik kvinner skal være.
   Omkjæring av gutter er en kort og rask prosedyre som ikke hindrer de i å tisse, nyte sex, eller noe annet enn at tissen deres ser annerledes ut. DERFOR er omskjæring av jenter SVÆRT mye viktigere å snakke om enn omskjæring av gutter.
   For det andre så er ‘feminisme’ svær mange retninger og de fleste er for likestilling, ikke at kvinner “skal ta sin rette plass foran menn”. Men det er en systematisk forskjellsbehandling som vi selv i Norge også opplever. Og ja, jeg er helt enig, vi har det MYE bedre og er kommet MYE lengre enn de fleste andre stedene i verden.
   Men allikevel, ved et partnerbrudd, kommer kvinner fremdeles, gjennomsnittlig ut verre. Økonomisk har kvinner som regel brukt lønnen sin på å betale for ting som innredning, mat og andre ‘kortvarige’ verdier, mens mannes lønn har gått til å betale bolig, bil og andre større verdier. Dette er spesielt synlig når det ikke er snakk om skillsmisse, men partnerbrudd og det ikke er signert en samboeravtale. Også på lønnssiden viser dette. Kvinner, fordi de får barn, har det litt vanskeligere med å få jobb, og ofte, pga barsel, vil se en tregere økning i lønn enn menn i tilsvarende stillinger. For ikke å snakke om at menn gjennomsnittelig tjener 1/4 mer enn sine kvinnelige motparter med lik utdanning, lik erfaring. (Leste du om hun som spilte Queen Elizabeth, hovedrollen i Netflix serien, fikk mindre betalt enn han som spilte mannen, en mindre rolle? eller hvordan Michelle Williams, når de spilte inn nye scener for filmen der Kevin Spacy ble erstattet i noen scener tjente 80 dollar dagen, og Mark Walhberg, som hadde en mindre rolle, tjente 99 % mer enn henne?) Når en kvinne da plutselig skal betale flere regninger, og ofte har barna litt mer enn mannen, får hun plutselig dårlig råd til alt. Nå snakker jeg generelt, det finnes selvfølgelig unntak.
   Og så er det også den systematiske forskjellsbehandlingen i oppveksten som det er svært vanskelig å motvirke. Jenter skal være søte og snille, gutter skal være tøffe og rampete (se klærne som selges til barn i klesbutikkene). Men det er litt mye å gå inn på nå.
   Poenget er at ja, vi har kommet langt, vi er mer likestilt enn vi var tidligere. Men det er langt i fra likestilt. Det er ikke like lett å være født en jente enn en gutt, og det er mange ting som må endres før det er det.
   Og husk det jeg skrev om omskjæring, det er ikke det samme!

  2. Ingrid; voksen tilslutt:

   Dette er det jeg syns er så gøy (og spennende!) med å ytre mine meninger; en god diskusjon 🙂 Jeg ser absolutt hvor du kommer fra, men jeg er ikke helt enig:

   1. Jo, jeg er klar over at omskjæring av jentebarn er mye verre og mer omfattende enn omskjæring av gutter. Likevel er også sistnevnte en utrolig viktig debatt å ta, det er det altså ingen tvil om i mine øyne. Begge deler er grotesk og grusomt, og noe ingen foreldre burde gjøre mot sine barn – UANSETT.

   2. Som jeg sier nederst i innlegget er jeg nok mer feminist jeg (i ordets rette betydning, that is) enn de som skriker om at kvinner er best. Så overskriften er nok sånn sett satt på spissen – men jeg står for at jeg ikke kan stille meg bak det mange ser på som “feminisme” i dag.

   3. Hvordan kommer kvinner dårligst ut? De fleste kvinner har jo ganske så tilnærmet lik lønn som menn, og er det barn i bildet er det nærmest automatikk i at kvinner får barna – og dermed utrolig mange rettigheter hva stønader fra NAV angår – så jeg er absolutt ikke enig med deg her. Vi får barna nærmest på fulltid mens fedrene får være “helgepappa”, vi får utallige stønader (overgangsstønad, barnebidrag, barnetrygd + en ekstra barnetrygd, stønad til utdannelse… Det er jo ikke måte på). Går man skole som enslig forsørger får man også utrolig mye ekstra av Lånekassen. Dette vet jeg jo mildt sagt “alt” om 🙂 Jeg vet at du snakker generelt her, men det gjør jeg også. Det er klart at mange kvinner tjener dårligere enn mennene sine, men det tror jeg ikke er særlig høy statistikk på, uten at jeg har satt meg så veldig mye inn i lønn hos menn kontra kvinner.

   4. DER er vi helt enige. Kjønnsdebatten hos barn (! Jeg forstår ikke at det overhodet er et tema en gang) er helt forferdelig. Jeg kan ikke for mine arme råd forstå hvorfor vi skal presse barna våre inn i to bokser; enten er du gutt, eller så er du jente. Sienna var ett år gammel da hun fortalte et familiemedlem at hun ville spille fotball (mer som “Nenna pille pottbaaall”, but still), der dette familiemedlemmet brøt ut med “Neeiii, du er jo jente! Du kan spille håndball, du. Ikke fotball, det er det gutter som gjør”. Sienna var ETT ÅR gammel. Hun ble faktisk trist, og forstod ingenting. Jeg er 26, og forstår det like lite som det hun gjorde 😉 Her i hus snakker vi mye om sånt, og har et generelt fokus på at vi ikke ER noen ting. Hun er SIENNA, og jeg er meg. Hva vi er innenfor det, er helt opp til oss selv 🙂

  3. Ja, det er veldig interessant.
   Jeg er fremdeles uenig med deg om omskjæring. Mens forhuden har en funksjon, fører det ikke til varig smerte for guttene. Når jeg leser litt mer om det, står det at følsomheten blir mindre men det fører ikke til noe langvarige skader. Men skjer det som tvang, under uhygienisk forhold eller uten smertelindring er det noe helt annet. MEN det er også mulig for menn å gjøre dette frivillig, og delvis omskjæring er anbefalt for de med trang forhud.
   Omskjæring av kvinner (som jeg også leser meg opp på nå) er det fire ulike typer, som hovedsakelig handler enten om å skjære av eller sy sammen. Det er betydelig større helserisiko, og livskvaliteten blir varig verre. Det å si at det er tilsvarende, er litt som å si at et lukket brudd og åpent brudd er begge brudd, uten å gå inn på at et åpent brudd er livstruende, og et luket brudd ikke nødvendigvis er det.
   Når vi går på lønn mellom kvinner og menn, sier en nylig rapport at kvinner gjennomsnittelig tjener 85 % av det mennene gjør i Norge, det er mest ulikhet der det er høyere utdanning. Det er jo forståvidt et problem i seg selv, for studielånet for en master er fem år om man er kvinne eller mann, og tjener mannen mer, tross lik utdanning, er lånet et mindre problem for han enn for henne.
   Nå vet jeg at du er en forfatter og jeg antar at du også skriver artikler. La oss si at du og en mannlig kollega i en tilsvarende avis, skriver en tilsvarende artikkel. Jeg kjenner ikke hvor mye du kan tjene på en artikkel, men la oss si at du tjener 500 kr. Din mannlige kollega vil da tjene 575 kr for artikkelen sin, kun basert på at han er mann og det er den forventede lønnen hans. Leverer dere inn 20 artikler hver, vil du tjene 10 000 kr, han vil tjene 11 200 kr. Tar vi dette opp til årslønn, la oss si at du tjener 400 000 kr i året. Din mannlige kollega, med lik erfaring og lik lønn, vil tjene 460 000 kr i året. Han vil ha større evne til å betale lån og få lån i banken. I løpet av fem år vil han, kun med det han får mer betalt enn deg, ha tilbakebetalt et studielån mer enn det du har klart. Eller de 60 000 kr er også det en bil koster per år (egentlig mellom 40 000-50 000 for en liten bil), så han vil kunne betale en bil hele året, alle utgifter, og enda ha mer penger å bruke enn du har uten bil-kostnader. Hvor mye mer hadde du hatt å rutte med dersom du kunne bruke en bilen så mye du vil uten å måtte betale forsikring, billån, bompenger/ferjepenger, bensin/diesel, årsavgiften etc?
   Du har også en datter, og selv om NAV støtter mye i forbindelse med dette, vil det at dere begge har barn, påvirke deres muligheter for forfremmelser og lønnsøkninger. Av naturlige årsaker. For selv om du og din mannlige kollega begge har barn, og begge to er hjemme med syke barn like mye, vil du ha en mye lengre fødselspermisjon enn din mannlige kollega. (det er dette som er mest vanlig). Fordi din mannlige kollega har nå vært mer på jobb enn det du har, han tok 12 uker fødselspermisjon, du var borte i 9 måneder, har han vært på jobb i 6 måneder lengre enn deg. Det er da mer naturlig å forfremme og øke hans lønn, ikke deg. La oss si at din lønn økes med 5 % og hans øker med 10 %. Da har du en lønn som er 440 000 kr i året, mens han har 506 000 kr. Akkurat dette er naturlig, den som jobber mest vil ha mest fremgang. Men når kvinner fra før allerede får mindre betalt for arbeidet, øker forskjellene svært mye pga av dette.
   Når vi kommer til barn kan du selvfølgelig veldig mye mer om støtten enn jeg kan. Men husk. Barna har du kun en periode av din karriere. Når barna er voksen, mister du støtten og du er nå flere år bak lønnsmessig i forhold til de mennene som begynte på samme plass til samme tid som deg. Du vil være 43 år gammel når din datter blir 18 (og ja, flere barn kommer kanskje, så la oss si 50 år). Du har da 17 år igjen i arbeidslivet, hvor lønnen din er dårligere enn en mannlig 50 åring. Selv om dere er i samme stilling, (lite sannsynlig siden han mest sannsynlig har fått forfremmelser fordi han ikke var like lenge i permisjon som deg) vil han på gjennomsnittlig basis tjene 15 % mer enn deg. Har du nå klart å jobbe deg opp til en årsinntekt på 600 000 kr (du er jo kjempe smart), vil en mannlig kollega med tilsvarende jobb tjene 690 000 kr nå. Du vil måtte jobbe lengre og hardere for å tjene like mye penger til pensjonsalderen som den mannlige kollegaen. Som pensjonister vil han ha mer penger å gjøre ting med enn det du har.
   Og for en utrolig historie om fotball og håndball! Det er at man kan komme på å si det til et barn. Det er så lett å påvirke barn med slike “sannheter”. Jeg husker jeg og mamma tegnet når jeg var liten, og jeg syns mamma tegnet så fint. Det sa jeg til henne. Hun svarte “Nei, det gjør jeg ikke!”. Fordi jeg så at mamma tegnet finere enn jeg, viste jeg derfor at jeg ikke tegnet fint heller. Det var ikke det mamma mente, jeg vet det, men det var den “universale sannheten” jeg tok med meg.

  4. Ingrid; voksen tilslutt:

   Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har satt meg godt nok inn i akkurat dette med lønn, kanskje nettopp fordi jeg har et yrke hvor det helt enkelt blir betalt per oppdrag/innsats – og ofte er regulert etter faste satser som gjelder alle (uavhengig av kjønn, hvor lenge du har hatt jobben, om du er ansatt eller frilanser, jobber hjemmefra eller på kontor etc.), men det er absolutt en utrolig interessant debatt. Her er jeg helt enig med deg; selvfølgelig bør det være lik lønn til likt arbeid – det er absolutt en veldig viktig kamp å kjempe for. Det jeg derimot er imot, er at det faktum at “det skal være mer likestilt antall kvinner og menn i bedrifter”. Det er jeg imot. Jeg vil ikke bli ansatt ovenfor en mannlig søker kun fordi jeg er kvinne, det er i mine øyne ikke riktig i det hele tatt. På samme måte er jeg imot å ansette menn i barnehage ovenfor kvinner med mer erfaring og bedre (mer spesifikk eller lengre) utdannelse innen barne- og ungdomsarbeid, kun fordi de er menn. Det er den debatten jeg har satt meg inn i, og dessverre ikke så mye når det kommer til lønn i de høyere systemer. Det innrømmer jeg enkelt, og ser frem til å lese meg mer opp på temaet. Det er absolutt svært så interessant, og det burde jo selvfølgelig ikke være slik i det hele tatt.

   Ja, ikke sant! Det er helt forferdelig at barna blir satt i en slik situasjon. Jeg godtar det overhodet ikke, og mener at det rett og slett er forkastelig å sette barna i slike båser. Ja til små barn i Supermanndrakt og kjoler – uavhengig av (biologisk) kjønn 🙂 Det du sier her er så sant; barna tar slike ting til seg på en helt annen måte enn det vi ofte oppfatter. Det er trist, men det sier bare enda mer om hvor idiotisk det er å undervurdere de små 🙂

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg